Nyugat Európai Unió, NYEU

A meeting of the WEU in Marseille (Photo: French Presidency Web-site)

Védelmi szervezet 1948-ból, eredetileg az Egyesült Királyság, Franciaország és a Benelux-államok írták alá.
A Maastrichti szerződés a NYEU-t az Európai Unió védelmi komponensének szánta.

Miután a NYEU Petersbergi feladatait beépítették az  Amszterdami szerződésbe és a szerződéssel együtt folyamatosan fejlesztik a [w defence közös biztonságpolitikát és honvédelmi politikát[/w], a NYEU a továbbiakban nem játszik szerepet.
A brüsszeli szerződés 5. cikke vonatkozik a NYEU-ra, amennyiben automatikus kölcsönös védelmi kötelezettséget ír elő.

A jövő:
A kölcsönös védelmi záradék befoglalták az alkotmányba, azon tagok számára akik a védelem területén – meghatározott szabályok szerint – fokozott együttműködést kívánnak megvalósítani.

Kapcsolatok:
Lásd még: Honvédelem,  NATO, Semlegesség, Szolidaritási kaluzula,  Brusszeli szerződés
http://www.assembly-weu.org/fr/include/erreur.html