Semlegesség

Trinity College in Dublin (Photo: EU Commission)

A 15 EU-tagállam között Írország, Svédország, Finnország és Ausztria semleges olyan értelemben, hogy nem tagjai semmilyen katonai szövetségnek, és nem köti őket semmilyen kölcsönös védelmi kötelezettség. A tagjelölt országok között Málta és Ciprus jelentette ki, hogy semleges marad, és nem társul.
A 2002. decemberi EU-csúcstalálkozón Koppenhágában ragaszkodtak ehhez a különleges státusukhoz.

A semlegesség problémát vet fel a semleges államok számára a maastrichti szerződés értelmében, mivel az meghatározza a kollektív EU-fellépés alapjait a közös kül- és védelmi politika (CFSP) területén.
A szerződések szerint a semlegesek számára kívánságuk alapján megengedett az EU katonai műveleteiben való részvétel, de erre jogilag nincsenek kötelezve.
Nem kaphatnak vagy adhatnak át NATO-titkokat, mint a részt vevő EU-tagok.

A jövő:
Az alkotmánytervezet (I-15.2 §) a tagállamokat a közös kül- és biztonságpolitika támogatására kötelezi.

Kapcsolat:
Lásd még: Honvédelem