Maastrichti szerződés

Maastricht, Group Photo (Photo: European Commission)

Az Európai Uniót létrehozó szerződésként (TEU) is ismert maastrichti szerződés – különösen a Gadasági és Monetáris Unió (közös valuta) bevezetésével – előkészítette az utat a további európai integráció számára. Az összes korábbi szerződéshez képest ez jelentette a legnagyobb előrelépést az integráció útján. 1992-ben írták alá és 1993. november 1.-jén lépett életbe.

A korábbi szerződések – a párizsi, római szerződés és az egységes európai okmány – módosításával a politikai unió megvalósítását tűzték ki célul.
Az új politikai területeket az első nemzetek feletti közösségi pillér mellett két új kormányközi pillérre osztották. A második pillér a közös kül- és biztonságpolitika (CFSP), míg a harmadik pillér a bel- és igazságügy (JHA).

Megjegyzések:
A maastrichti szerződés:
· megváltoztatta a korábbi Európai Gazdasági Közösség (EGK) és Európai Közösség (EK) elnevezéseket is Európai Unióra (EU);
· beépítették a szerződésbe a Gazdasági és Monetáris Unió, az EMU-t;
· létrehozta az ombudsman intézményét és a régiók bizottságát;
· bevezette a minősített többségi szavazást;
· bevezette az együttdöntési eljárást;
· az új együttdöntési eljárás révén növelte az Európai Parlament befolyását.

Kapcsolat:
http://europa.eu.int/en/record/mt/top.html