Petersberg-feladatok

WEU meeting in Marseille. The WEU originally set out the "Petersberg-Tasks." (Photo: French Presidency Web-site)

Eredetileg a Nyugat-európai Unió, NYEU (Western European Union, WEU) által 1992 júniusában összeállított biztonsági, védelmi és béketeremtési feladatok listája.
Ezeket a feladatokat az Európai Unió új hatásköreként az amszterdami szerződés a TEU részévé tette, amely területeken az Európai Unió cselekedhet.
Ezek a feladatok nincsenek kifejezetten ENSZ-mandátumhoz kötve.

Megjegyzések:
Azért hívják Petersberg-feladatoknak őket, mert a tanács ülése 1992-ben Németországban, Bonn mellett Petersberg hegyi üdülőhelyen zajlott.
A szerződés szerint a feladatok humanitárius és mentéssel kapcsolatos feladatokat, békefenntartó feladatokat, valamint a harci alakulatok válságkezelési feladatait tartalmazza, amelybe a béketeremtés is tartozik.
A békefenntartó küldetés azt feltételezi, hogy a béke jelenleg fennáll két korábbi vagy esetlegesen harcoló fél között. Ilyenkor az Európai Unió tehet lépéseket ennek a békének a fenntartására, például azáltal, hogy katonákkal járul hozzá egy ENSZ-békefenntartó művelet sikeréhez. A válságkezelés és béketeremtés kifejezések pontos jelentése nem tisztázott, de itt katonai hadműveletek is szerepelhetnek.

A jövő:
A Petersbergfeladatokat a jövőben az Európai Unió gyors reagálású haderői fogják ellátni.
Ezt a haderőt az Európai Unió politikai és biztonsági bizottsága, a nizzai szerződés értelmében létrehozott új testület irányítja.
Az Európai Unió tanácsában egyöntetű szavazásra van szükség ahhoz, hogy valamelyik petersbergi feladatot végrehajtsák.
A Konvent védelmi munkacsoportja szeretné a konstruktív tartózkodás intézményét bevezetni, hogy felül lehessen emelkedni az egyöntetű szavazás elérésével kapcsolatos nehézségeken.

Kapcsolat:
Lásd még: Honvédelem
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb150401.htm