Régiók bizottsága CoR

(Photo: Committee of the Regions website)

A helyi hatóságokat képviselik az EU-ban. Napjainkban a régiók bizottságának kizárólag tanácsadó szerepe van.

A jövő:
Az Európai Alkotmány azt javasolja, hogy a régiók bizottsága fordulhasson a luxemburgi Európai Bírósághoz, és indíthasson keresetet azon a címen, hogy egyes javasolt EU-rendeletek megsértik a szubszidiaritás) elvét.

A bővítést követően a Régiók Bizottságának 344 tagja van, országonként a következő eloszlásban:

Németország 24
Egyesült Királyság 24
Franciaország 24
Olaszország            24
Spanyolország              21
Lengyelország           21
Románia          15
Hollandia 12
Görögország                   12
Cseh Köztársaság 12
Belgium                     12
Magyarország     12
Portugália 12
Svédország                   12
Bulgária               12
Ausztria                     12
Szlovákia                     9
Dánia 9
Finnország 9
Írország                 9
Litvánia 9
Lettország                     7
Szlovénia                    7
Észtország 7
Ciprus                6
Luxemburg                6
Málta                         5

Kapcsolat:
http://www.cor.eu.int