Bel- és igazságügy (Justice and Home Affairs – JHA)

European Commission, DG Justice and Home Affairs (Photo: Daniela Spinant)

A bel- és igazságügy terén történő együttműködés célja a „szabadság, biztonság és igazság térségének” létrehozása.
A bel- és igazságügy az Európai Unió egyik pillére. Eredetileg a nemzetállamok közötti kormányközi együttműködésre épült, de később (az Amszterdami szerződés eredményeként) részben a nemzetek feletti döntés egyik területévé vált.

A büntetőjogi ügyekben történő rendőrségi és bírói együttműködéssel jelenleg a Maastricht- szerződés (Szerződés az Európai Unióról – TEU) VI. címe rész foglalkozik, ami magába foglalja a rasszizmus, terrorizmus, kábítószerek, fegyverek és csalás elleni együttműködést.

Rendőri együttműködés
A TEU szorosabb együttműködést sürget a rendőri erők és más hatóságok között, beleértve a hágai Europol közös felhasználását.
A rendőrségi együttműködés magában foglaja operatív együttműködést, együttes fellépést és koordinált vizsgálatokat.

Bírói együttmáködés
A szorosabb együttműködés a bírói szervezetek között segítséget kap a közös bírói együttműködési egységtől, az Eurojusttól.
A törvényszéki együttműködés magába foglalja az ügyészségi felhatalmazásokat, a határon túlnyúló bűnözésben történő nyomozásokat és a kiadatásokat.

A tanács legtöbb határozatát minősített többséggel hozza , de az érzékeny kérdések egyhangú döntést igényelnek.
A közösségi szerződésben (TEC) a IV. cím szól a vízumokról, menedékjogról, bevándorlásról és más a személyek szabad mozgásával kapcsolatos politikákról. A határellenőrzés, menekültek és bevándorlás terén nemzetek fölötti együttműködést javasol.
Az egyhangúságot az érzékeny kérdésben 2004. május 1-jéig tovább használják, ezt követően a legtöbb kérdést minősített többségi szavazással döntik el.
Nagy-Britannia, Dánia és Írország derogációt kapott.

A jövő:
A Konvent munkacsoportja azt javasolja, hogy a bel- és igazságügy megosztott hatáskör legyen, úgy, hogy a Tanácsban minősített többséggel döntsenek amihez az EU parlament együttdöntése szükséges. Ez alól kivételt képez a bírói és rendőri egyöttműködés.
Ilyen módon a kormányközi együttműködés teljes egészében nemzetek felettivé válik a bizottság kezdeményezési jogával és az EU bíróság ítélkezési jogával. a bel- és igazságügy bizonyos területein a tagállamok is kezdeményezhetnek törvényjavaslatokat. Lásd I-41. cikk.

Kapcsolat:
http://www.europa.eu.int/pol/justice/index_en.htm
http://www.ecdel.org.au/eu_guide/justiceandhomeaffairs.htm