Pillérek

Az Európai Unió felépítésének leírására gyakran használt metafora, amely három ilyen pilléren nyugszik. Az első, úgynevezett közösségi pillér a luxemburgi Európai Bíróság felügyelete mellett nemzetek feletti döntéseket hozhat.
A második pillér a biztonság és külpolitika kormányközi területével foglalkozik (CFSP).
A harmadik pillér pedig az igazságügy és belpolitika kormányközi területére vonatkozik.
Az utóbbi két területtel kapcsolatos ügyekben a kormányközi pillérek lassan áttevődnek a nemzeti szintről a nemzetek feletti szintre, ahol viszont az európai uniós jogszabályok hatálya alá tartoznak.

A jövő:
A Konvent az unió e három pillérre épülő szerkezetének lebontását fogja javasolni. A két kormányközi pillért is a közösségi pillér alá rendeli és az Európai Uniót jogi személyiséggel ruházza fel. Ezzel az Európai Unió önálló, teljes jogú nemzetközi szereplővé válik, más független szuverén nemzetállamokhoz hasonlóan.