Egységes Európai Okmány (SEA)

Egységes Európai Okmány a neve az egyik EU szerződésnek.
Az 1985 decemberében Luxemburgban elhatározott egységes európai okmány a Dániában és Írországban tartott népszavazást követően 1987-ben lépett érvénybe.
A maastrichti egyezménnyel együtt ez volt eddig a szerződések legalapvetőbb megváltoztatása.
Bevezette a belső piaccal és az együttműködési eljárással kapcsolatos minősített többségi szavazást, és az együttműködési eljárást, amely lehetőséget ad az Európai Parlamentnek, hogy a törvénykezés egy részében módosításokat indítványozzon.

Kapcsolat:
Lásd még: Környezetvédelmi záradék és Cassis de Dijon
http://www.historiasiglo20.org/europe/acta.htm
http://www.europa.eu.int/eur-l......reaties/selected/livre509.html