Együttműködési eljárás

European Parliament in Brussels (Photo: EP)

Az együttműködési eljárás lehetővé teszi, hogy az EU-Parlament az EU-ban folyó törvénykezés egy kisebb részét befolyásolni tudja (a TEC 252. cikkelye). Ez az eljárás az 1987. évi Egységes Európai Okmányból származik. Ha az EU-parlament módosításokra tesz javaslatot, akkor azt a Tanács csak egyhangú szavazással utasíthatja vissza. A Nizzai Szerződés életbe lépése óta ezzel az eljárással, csak az EMU-ügyeket intézik.

A jövő:
A Konvent az eljárás megszüntetését és helyette együttdöntés és konzultáció bevezetését javasolja.