Környezetvédelmi záradék

Danish flags. Denmark obtained a special environmental clause in the Single European Act. (Photo: Notat)

1987-ben az Egységes Európai Okmány a belső piacot érintő ügyekben bevezette a minősített többséggel türténő döntéseket. Dánia különösen félt attól, hogy környezetvédelmi normáit mások többségi szavazata lerontja. Más országok többségi szavazata, a belső piaci szabványok egységesítése érdekében, felülbírálhatta volna adán környezetvédelmi törvényeket.
Dánia épp ezért egy úgynevezett környezetvédelmi garanciát kapott , ami a tagállamok számára lehetővé teszi, hogy a minősített többséggel megállapított minimális normáknál szigorúbb környezetvédelmi normákat vezessenek be és tartsanak érvényben.
Ez a garancia tette lehetővé, hogy a dán kormány igen szavazatot érjen el az egységes európai okmányról szóló referendumon. Ezt a referendumot a kisebbségi kormány a dán parlamenti többség tanácsa ellenére írta ki.

A záradékot belefoglalták az amszterdami szerződésbe, azonban értékét kétségbe vonták hat hónappal később, mikor a Bizottság úgy döntött, hogy nem engedi meg különleges dán szabályok alkalmazását a rákkeltő nitrátokra és szulfitokra vonatkozólag. 2003-ban az EU Bíróság megengedte Dániának, hogy a nitrátokra vonatkozó szabályozását megtartsa, mivel az EU-Bizottság nem vette figyelembe az EU egészségügyi bizottságának állásfoglalását. A szilfidokra vonatkozó dán szabályozást azonban törvényen kívül helyeték. A záradékot a különböző tagállamokban kizárólag a PCP betiltásában alkalmazták sikeresen, de csak azután, hogy betiltották a PCP gyártását az összes tagállamban.

A záradékot alkalmazták a rákkeltő kreozot betiltására is, de azzal a feltétellel, hogy az nem okoz zavart az EU közös piacán.

A záradékot jelenleg a TEC 95. cikkelye tartalmazza.
2003-ban Dánia pert nyert a nitrátok húshoz való alkalmazásával kapcsolatban, mivel az EU-Bizottság nem vett figyelembe egy, a saját tudományos bizottsága által adott tanácsot. A szulfátok tekintetében azonban Dánia pert veszített.

Megjegyzések:
· A környezetvédelemre vonatkozó szabályok csak minimumokat állapítanak meg. Ennek
keretében a tagállamok szigorúbb szabályokat vezethetnek be, ha úgy döntöttek.
· A környezetvédelmi klauzulát arra is használják, hogy a kereskedelmi egyezményekben a
termelőket bizonyos környezetvédelmi szabályok betartására kötelezzék.


kapcsolat

http://europa.eu.int/pol/env/index_en.htm