Schengeni egyezmény

(Photo: EUobserver.com)

Németország, Franciaország és a Benelux államok 1985-ben egyezményt kötöttek az utazásokkal kapcsolatos intézkedések szorosabb együttműködési alapokra helyezéséről, amelynek célja az volt, hogy egy belső határok nélküli és közös külső határral rendelkező utazási területet hozzanak létre.

A schengeni egyezmény aláíró országai rendes esetben nem kérik állampolgáraiktól, hogy két, az egyezményhez tartozó ország határán átlépve felmutassák útlevelüket.
Azóta a legtöbb tagállam csatlakozott, és schengeni vívmányok néven az 1998-as amszterdami szerződésben kötelező érvényű uniós jogszabállyá lépett elő. Írország és az Egyesült Királyság még mindig nem tagja a schengeni egyezménynek, erre vonatkozóan (derogációt kapnak. Ennek oka, hogy Nagy-Britannia vonakodik a kontinentális unió országaival közös utazási területet létrehozni, Írország pedig fenn kívánja tartani Nagy-Britanniával a közös utazási területét.
Dánia 1997-ben csatlakozott a schengeni egyezményhez, de a bel- és igazságügy területén derogációt kapott azokra az esetekre, amikor ilyen címen a nemzetek feletti első pillérre hivatkozva intézkedéseket fogadnak el.

Megjegyzések:
· Minden újonnan belépő országnak kötelessége elfogadni a schengeni vívmányokat.
· Schengen egy határváros Luxemburgban, ahol az egyezményt megkötötték.

Kapcsolat:
Lásd: Pillérek, bel- és igazságügy
http://europa.eu.int/en/agenda/schengen.html