Derogációk

Maltese flag. Malta is the only country to receive a permanent derogation in enlargement negotiations. (Photo: EUobserver.com)

Az engedmények nem túl népszerűek az EU-Bizottságban, amely egész Európában egységes törvényeket szeretne látni.

Megjegyzések:
A bővítési tárgyalásokon az EU – Málta kivételével, amely állandó felhatalmazást kapott a szigeten második lakás vásárlásának ellenőrzésére – csak ideiglenes eltéréseket fogadott el. A csatlakozási szerződés értelmében Málta csak olyan külföldiek számára teszi lehetővé az eladásokat, akik öt évig laktak Máltán.

Kapcsolat:
Lásd még: Dánia

Az EUszerződés egyes fejezeteinek rendelkezéseitől való főbb eltérések, amelyeket a különböző csatlakozni kívánó országok számára a csatlakozási szerződés biztosít, a következők:

1 fejezet. Áruk szabad áramlása:
Ciprus:
2005. december 31-ig a gyógyszerekre vonatkozó értékesítési felhatalmazás megújítása.
Litvánia:
2007. január 1-jéig a gyógyszerekre vonatkozó értékesítési felhatalmazás megújítása.
Málta:
2006. december 31-ig a gyógyszerekre vonatkozó értékesítési felhatalmazás megújítása.
Lengyelország:
2008. december 31-ig a gyógyszerekre vonatkozó értékesítési felhatalmazás megújítása és 2005. december 31-ig a gyógyászati eszközökre vonatkozó engedélyek érvényessége.

2 fejezet. Személyek szabad mozgása:
Málta és Ciprus kivételével minden országra érvényes. Kétéves időszak, amely alatt a tagállamok nemzeti intézkedései alkalmazandók a csatlakozni kívánó országokra. Ennek öt éven belül meg kell szűnnie, de további két évvel meghosszabbítható,ha a munkaerőpiacon súlyos zavarok támadnak vagy ez várható. Ezzel a tagállamok a hetedik év végéig adhatnak biztosítékokat. Ausztria és Németország további támogatási intézkedésekre jogosult. Málta: biztosíték záradék 7 évre.

3 fejezet. Szolgáltatások szabad áramlása:
Ciprus:
a kooperatív hitel- és takaréktársaságok kizárása 2007 végéig.
Észtország:
alacsonyabb banki letéti garanciák és beruházói kompenzáció 2007 végéig.
Magyarország:
két specializált bank kizárása és alacsonyabb beruházói kompenzáció 2007 végéig.
Lettország:
hitelunió kizárása és alacsonyabb banki letéti garanciák és beruházói kompenzáció 2007 végéig.
Litvánia:
hitelunió kizárása és alacsonyabb banki letéti garanciák és beruházói kompenzáció 2007 végéig.
Lengyelország:
hitelunió és egy specializált bank kizárása; alacsonyabb szintű beruházói kompenzáció 2007 végéig.
Szlovákia:
alacsonyabb szintű beruházói kompenzáció 2006 végéig.
Szlovénia:
alacsonyabb szintű tőkeigény takarék- és kölcsönvállalkozásokhoz 2004 végéig.

4 fejezet. Tőke szabad mozgása:
Ciprus:
5 évig második lakás vásárlása, kivéve azokat, akik már Cipruson laknak.
Cseh Köztársaság:
5 évig második lakás vásárlása, kivéve azokat, akik már a Cseh Köztársaságban laknak; 7 évig (esetleg 10, ha a biztosíték klauzula életbe lép) termőföld és erdővásárlás, kivéve a magánvállalkozó gazdákat.
Észtország:
7 évig (esetleg 10, ha a biztosítékklauzula életbe lép) termőföld- és erdővásárlás, kivéve azon magánvállalkozó gazdákat, akik 3 éve laknak Észtországban.
Magyarország:
7 évig (esetleg 10, ha a biztosítékklauzula életbe lép) termőföld- és erdővásárlás, kivéve azon magánvállalkozó gazdákat, akik 3 éve laknak Magyarországon; 5 évig második lakás vásárlása, kivéve azokat, akik már 4 éve élnek Magyarországon.
Lettország:
7 évig (esetleg 10, ha a biztosítékklauzula életbe lép) termőföld- és erdővásárlás, kivéve azon magánvállalkozó gazdákat, akik 3 éve laknak Lettországban.
Litvánia:
7 évig (esetleg 10, ha a biztosítékklauzula életbe lép) termőföld- és erdővásárlás, kivéve azon magánvállalkozó gazdákat, akik 3 éve laknak Litvániában.
Málta:
állandó eltérés (nem csak átmeneti időszakra vonatkozóan) második lakás vásárlására, kivéve azokat, akik 5 éve Máltán laknak.
Lengyelország:
12 évig termőföld- és erdővásárlás, kivéve azon magánvállalkozó gazdákat, akik már 3 vagy 7 éve dolgoznak Lengyelországban; 5 évig második lakás vásárlása, kivéve azokat, akik 4 éve élnek Lengyelországban.
Szlovákia:
7 évig (esetleg 10, ha a biztosítékklauzula életbe lép) termőföld- és erdővásárlás, kivéve azon magánvállalkozó gazdákat, akik 3 éve laknak Szlovákiában.

6 fejezet. Versenypolitika:
Ciprus:
Összeegyeztethetetlen kincstári segítség megszüntetése 2005 végéig.
Cseh Köztársaság:
az acélipar rekonstrukciója 2006. december 31. határidővel.
Magyarország:
összeegyeztethetetlen kincstári segítség megszüntetése a kis- és középvállalkozásokhoz 2011 végéig; összeegyeztethetetlen kincstári segítség megszüntetése az off-shore cégek vonatkozásában 2005 végéig; öszszeegyeztethetetlen, helyi hatóságok által biztosított kincstári segítség megszüntetése 2007 végéig.
Málta:
összeegyeztethetetlen kincstári segítség megszüntetése a kis- és középvállalkozásoknak 2011 végéig; a hajógyártási szektor segítsége 2008 végéig; üzleti támogatásként nyújtott operatív segítség megszüntetése 2008 végéig; a petróleumtermékek piacának korrekciója 2005 végéig.
Lengyelország:
összeegyeztethetetlen kincstári segítség megszüntetése kisvállalatok felé 2011 végéig; összeegyeztethetetlen kincstári segítség megszüntetése közepes vállalatok felé 2010 végéig; átmeneti intézkedések a környezetvédelem állami támogatására; acélipari rekonstrukció 2006 végéig.
Szlovákia:
az összeegyeztethetetlen kincstári segítség átváltása a gépjárműszektor kedvezményezéséről regionális beruházási támogatássá; kincstári segítség az acélszektor kedvezményezésére 2009-ig.

7 fejezet. Mezőgazdaság:
Általános megjegyzések: 2004 és 2013 között mind a tíz csatlakozó ország fokozatosan bekerül az EU mezőgazdasági közvetlen kifizetési rendszerébe. A jelenlegi rendszerhez képest 2004-ben 25 százalékkal, 2005-ben harminc százalékkal, 2006-ban pedig 35 százalékkal. A kifizetések tízszázalékos lépésekben érik el a száz százalékot 2013-ban.
Az új tagállamok speciális kiegészítő támogatást kapnak a vidékfejlesztéshez, illetve rövidebb időszakra vonatkozóan magasabb EU-társfinanszírozásban részesülnek vidékfejlesztési projektek végrehajtásához. Az új tagállamok a vidékfejlesztési alapokat a vidék speciális helyreállítási rendszeréhez használják fel.
A referenciamennyiségek (pl. kvóták) egyedi megállapodások tárgyai.
Egyes esetekben a közös agrárpolitikára vonatkozó EU-törvényhozás egyes részeinek megvalósításához átmeneti időszakokról állapodtak meg.