Jogi aktivizmus

Court of Justice (Photo: Court of Justice)

A luxembourgi EU-bíróság speciális szerepére utaló kifejezés.
Az EU-bíróság nem csak értelmezi az EU-törvényeket, ahogy ezt a szerződések tartalmazzák, hanem saját jogkörének és általában az EU-intézmények jogkörének kiterjesztésével alakítja is a törvényeket.

Az EU-bíróság határozatai olyan elveket állítottak fel mint például:
· az EU-jog elsőbbségét a nemzeti jogalkotás felett,
· az EU-jog közvetlen hatálya még akkor is, ha azt nem ment keresztül a nemzeti kormányokon és parlamenteken (ha az EU elfogadott egy törvényt, bizonyos körülmények között az akkor is közvetlenül alkalmazható a tagállamokban, ha nem történt meg a nemzeti törvényekbe való belefoglalása).

Kapcsolat:
Lásd még: EU-bíróság