Hatáskörök

Az Európai Alkotmány az uniós hatáskörök részben új felosztását javasolja:
· kizárólagos EU-hatáskörök, amelyek esetében a tagállamoknak nincs joguk saját jogszabályt alkotni;
· megosztott hatáskörök, amikor a tagállamok abban az esetben hozhatnak törvényt, ha az unió nem alkotott jogszabályt. Ha az Unió az adott területen törvényt alkot, az a nemzeti törvénykezés felett áll;
· olyan területekre, ahol a tagállamok törvénykezhetnek és az EU ösztönző, vagy szervező és támogató intézkedéseket tehet.

Azokon a területeken, ahol az EU-nak nincs világosan körülírt hatásköre, a hatáskörnek – az átruházására vonatokozó elvek szerint–  a tagállamoknál kell maradnia.Kapcsolat:
Lásd még: Hatásköri kategóriák.
Lásd továbbá az uniós alkotmány kiemeléseket, magyarázatokat és egy részletes indexet tartalmazó, olvasóbarát kiadását:
http://www.euabc.com/upload/pd......f/draft/rf_constitution_hu.pdf