Közvetlen hatás

A közvetlen hatás azt jelenti, hogy valamely nemzetközi szabály érvényessége nem követeli meg a nemzeti törvénnyé alakítást.
Az EU szabályozások mindig közvetlenül alkalmazhatók. A luxemburgi EU Bíróság közvetlen hatást gyakorol a különböző szerződéscikkelyekre és irányelvekre, így azok jogilag kötelező erejűek a tagállamok és állampolgáraik számára még akkor is, ha azokat nemzeti szinten nem fogadták el.
Ez bekövetkezik annak ellenére is, hogy ilyen fejlesztést nem irányoztak elő, illetve a szerződések megalkotói vagy az irányelvek elfogadói erről nem határoztak. Ez alapvető példa arra, hogy az Európai Bíróság (ECJ) a mélyebb integráció tényezőjévé vált, amely az EU illetékességét az eredeti szerződésekben foglaltakat meghaladóan terjeszti ki.
Ez a jogi aktivizmusra vagy a bírói törvényhozásra példa.

Kapcsolat:
Lásd még:Bíróság