Bíróság/EU bíróság

Court of Justice (Photo: Court of Justice)

A luxembourgi bíróság az EU-szerződésekkel kapcsolatos ügyekben ítélkezik. A szerződésekkel kapcsolatos EU jogügyekben jogerős értelmezésre jogosult szervezet.
Szervezetek vagy magánszemélyek által, a tagállamok által egymás ellen, a tagállamok által EU-intézmények ellen, illetve az EU intézmények által egymás ellen indított perekben ítélkezik.

A bíróság a tagállamok által delegált egy-egy bíróból és kilenc, az ügyeket előkészítő általános ügyvédből áll. Több kamarára oszlanak.
A bíróság csak az első pillér ügyeiért (a nemzetek feletti ügyekért) felelős, ezért hivatalosan Európai Közösségi Bíróságnak nevezik.
A nizzai szerződés értelmében a bíróság illetékességet kap bizonyos bel- és igazságügyi kérdésekben is, és ezért ma már EU bíróságnak is nevezhető.

A luxembourgi bíróság jelentős szerepet játszott szerződések olyan interpretálásában, amely az EU-illetékességeket a lehető legszélesebb körre terjesztette ki.
1964-ben a Costa vs. Enel ügyben úgy határozott, hogy az EU-jognak elsőbbséget kell élveznie a nemzeti joggal szemben. 1970-ben a Nemzetközi Handelsgesellschaft and Simmenthal ügyben úgy határozott, hogy az EU-jog a nemzeti alkotmányokkal szemben is előnyt élvez.

A jövő:
Ha az Alapvető Jogok Chartája jogilag kötelező erejűvé válik, a bíróság a strasbourgi Európai Emberi Jogok Bíróságának riválisává válik, mivel mindkettő emberi jogi kérdésekkel foglalkozik.

Kapcsolat:
http://curia.eu.int/