Egyenlő elbánás

A nőket és férfiakat egyenlő elbánásban kell részesíteni az EU-ban.

– Ezt az elvet a TEC 2 cikkelye, mint közösségi célt tartalmazza.

– Ezen túlmenően, a TEC megtiltja a nemzetiségen alapuló megkülönböztetést (12. cikkely).

– A diszkrimináció minden fajtája (alapuljon az nemi, etnikai, vallási különbségeken, testi fogyatékosságon, koron, vagy szexuális orientáltságon) elleni EU intézkedések a TEC 13. cikkelyén alapulhanak, amelyet az Amszerdami Szerződés vezetett be.

– A nők és férfiak egyenlő elbírálása a fizetések, nyugdíjak, munkafeltételek, előléptetési kilátások stb. tekintetében a TEC 141 cikkelyén alapszik, ami közvetlenül is hat az állampolgárokra. Az EU-Bíróság egyik ítélete szerint a munkaadónak bizonyítania kell, hogy nem alkalmaz diszkriminációt a férfiakkal azonos munkát végző, de azoknál alacsonyabb fizetést kapó nőkkel szemben (109/88. sz. ügy).

A jövő:
A Konvent szociális Európa munkacsoportjában hosszú és kemény viták folytak az egyenlőségről mint az unió közös értékrendjéről.
Ezt végül is elfogadták és az első alkotmánytervezetbe mint az EU általános hitvallását belefoglalták (I-2 cikkely). A nők és férfiak közötti egyenlőségről az I.-3 cikkely rendelkezik.

Kapcsolat:
Lásd még: Megkülönböztetés
http://www.europa.eu.int/pol/equopp/index_en.htm