Megkülönböztetés

Article 12 TEC forbids any discrimination on the grounds of nationality (Photo: European Commission)

A TEC 12 cikkelye tiltja a nemzetiség alapján történő megkülönböztetést. A Tanács minősített többséggel, a Parlament együttdöntésével szabályokat fogadhat el ilyen diszkrimináció tiltása érdekében.
A TEC 13 cikkelye lehetővé teszi, hogy a nemi, faji vagy etnikai eredetű, vallás vagy hit, rokkantság, kor vagy szexuális orientáltság szerinti megkülönböztetés ellen lépéseket lehessen tenni. E kérdésekben a Tanács egyöntetűen határoz.
A nizzai szerződés szerint a tanácsban és az EU Parlamenttel közös határozat alapján minősített többséggel ösztönző intézkedések határozhatók el, anélkül, hogy ehhez a tagállamok jogrendjének megfelelő módosítására (harmonizáció) szükség volna.
A tagállamok jogrendjeinek harmonizálása a tagállamok között csak egyhagú határozattal lehetséges. Ezek a cikkelyek alkotmányjellegűek és az élet igen széles területeit fedik le.

Megjegyzések:
· A luxemburgi EU Bíróság a megkülönböztetés tilalmát a férfiakkal egyenrangú katonai
tevékenységet végző német női katonák jogainak támogatására mondta ki (Kreil-ügy). Ekkor,
2000-ben, a katonai szféra határozottan kívül esett az EU-szerződések hatáskörén. Mindez
nem gátolta a luxemburgi EU Bíróságot abban, hogy kimondja, hogy a nők az EU-jog alapján
katonai ügyekben is egyenrangúak.
· Ezen, megkülönböztetést tiltó cikkely használatával a bíróságnak lehetősége nyílt olyan
ügyekben való határozathozatalra is, mint a női papokkal, az egyház helyzetével, az abortusz
legalizálásával, az egyneműek házasságával és homoszexuális párok örökbefogadási jogával
kapcsolatos ügyek az EU tagállamaiban.
· Az országok az ilyen tevékenységgel szemben a vonatkozó EU-szerződésekben lévő speciális
jegyzőkönyvekkel védekezhetnek.
· Írországnak és Máltának speciális abortuszszabályai vannak.

A jövő:
Az EU Alapvető Jogok Chartája az EU Bíróság hatáskörét valószínűleg kiterjeszti emberi jogi ügyekre is, ha azt az EU-alkotmány jogilag kötelező erejűvé teszi.

Kapcsolat

http://europa.eu.int/comm/empl......undamental_rights/index_en.htm