Alapvető jogok chartája

The EU Charter of Fundamental Rights was adopted in Nice in December 2000 (Photo: French EU Presidency)

Az EU az alapvető jogok chartáját 2000 decemberében fogadta el Nizzában politikai nyilatkozatként. Ötvennégy cikkelyt tartalmaz, amelyeket elsősorban az európai emberi jogok egyezményéből vettek át. Az Európai Bíróság kijelentette, hogy hajlandó ítéleteiben figyelembe venni a chartát, még akkor is, ha nem vált jogilag kötelező érvényűvé. Az Európai Bíróság máris több esetben hivatkozott a chartára.

Megjegyzés:
· A chartát külön konvent dolgozta ki, amely a nemzeti parlamentek harminc képviselőjéből, az Európai Parlament tizenhat képviselőjéből, az Európai Unió egy, és a tizenöt kormány
egy-egy képviselőjéből állt.

A jövő:
Az chartát az európai alkotmány, mint az alkotmány 2. fejezetét, jogilag kötelező erővel iktatja be (I-7. cikk).

Kapcsolat:
Lásd még: A Kartával foglalkozó konventmunkacsoport
http://european-convention.eu.......nt/docs/sessPlen/00369.en2.PDF
http://ue.eu.int/df/default.asp?lang=en