Csatlakozási partnerség

Accession partnerships are a pre-accession strategy instrument which determines the candidate countries' particular needs on which pre-accession assistance should be targeted (Photo: http://www.auswaertiges-amt.de)

1998-ban a felvételt kérő közép- és kelet-európai országok a rájuk vonatkozó európai megállapodást csatlakozási partnerséggé bővítették ki.
Ezek az egyezmény a következőket tartalmazzák:
· a Bizottság rendszeres jelentéseiben egységes keretbe foglalják a további együttműködés kiemelt
területeit;
· a pénzügyi eszközöket, amelyek az egyes országok rendelkezésére állnak az EUprioritások
megvalósításának elősegítésére;
· az EUtámogatás feltételeit.

A Nizzai Szerződés értelmében a sajátos intézményi keretet teremtő, vagy jelentős költségvetési következményekkel járó megállapodások esetében az Európai Parlamentnek ki kell nyilvánítania egyetértését.

Megjegyzés:
· A Bizottság javasolta, hogy Grönland partnerségi megállapodást kössön a jelenlegi OCT-
megállapodás helyett.


Kapcsolat:
Lásd még: Megállapodások más országokkal
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/aps.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000a.htm#a12