Szankciók

Politikai szankciók: egy tagállam elveszítheti szavazati jogát, ha a többiek úgy találják, hogy az megsértette az emberi jogokat.
A 2000. decemberi Nizzai Egyezményben egy úgynevezett lex Austria törvénycikk található.
A TEU 7. paragrafusa értelmében a tagállamok 4/5-e az EU parlament abszolút többségének támogatásával figyelmeztetheti az egyik tagállamot a közös elvek megsértésére. Ezt követően a szavazati jog a Tanács by minősített többségének és az EU parlament 2/3-ának és a képviselők abszolut többségének támogatásával felfüggeszthető.
Gazdasági szankciókat – minősített tübbséggel – harmadik országokkal szemben lehet alkalmazni a TEC 301. cikkelye alapján.

Kapcsolat:
Lásd még: Ausztria