Lex Ausztria

A nizzai szerződés egyik cikkelye lehetőséget ad arra, hogy egy állam szavazaiti jogát felfüggesszék, ha az illető tagállam súlyosan megsérti az emberi jogokat.
A TEU 7. cikkelyének megfelelően a tagállamok négyötöde figyelmeztethet a közös értékek megszegése miatt, akkor ha azt a Parlament abszolút többsége is támogatja.
Ezután a szóban forgó tagállam szavazati joga felfüggeszthető, ha a Tanács minősített többsége, valamint az Európai Parlament kétharmados többsége (és egyúttal a képviselők abszolút többsége is) megszavazza.

Kapcsolat:
Lásd még: Ausztria