Abszolút többség

The European Parliament, Strasbourg, 5 May 2009 (Photo: www.kirkhope.org.uk)

Az Európai Parlament döntéseit rendszerint a szavazásban résztvevő képviselők egyszerű többségével hozza. Egyes esetekben, mint például az együtt döntés eseteiben, költségvetési ügyekben és a bővítéshez való hozzájárulás esetében abszolút többségre van szükség. Az abszolút többség azt jelenti, hogy a parlament tagjai többségének szavazatára van szükség, függetlenül attól, hogy hányan vannak jelen a szavazásnál.
Az Unió tíz új taggal való bővítését követően az abszolút többséghez szükséges szavazatok száma a 367-re emelkedett a lehetséges 732-ből.

Megjegyzés:
Ha az Európai Parlament képviselői a Bizottságot bizalmatlansági indítvánnyal meneszteni kívánják , akkor egyszerre van szükség a jelenlévők szavazatának kétharmadára és az összes parlamenti képviselő szavazatának többségére.

Kapcsolat:
http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_4_1_en.htm