Saját bevétel/Saját források

(Photo: European Commission)

Az EU úgynevezett saját bevételekből finanszírozza magát, amely vámilletékekből, mezőgazdasági adókból, az egyes országok hozzáadottérték-adóalapjának egy százalékából és az egyes országok GNP-vel kapcsolatos hozzájárulásából áll. A teljes „saját bevétel” nem haladhatja meg a tagállamok összes GDP-je 1.27%-át.

Az EU különböző típusú bevételeit saját forrásnak nevezik, mivel jogilag az EU-hoz tartoznak.
A vámokat a tagállamok szedik be az EU nevében.
Az EU a beszedett összegből tíz százalékot fizet a tagállamnak a beszedés költségeinek fedezésére.
A bevételekről a tagállamok határoznak a Tanácsban. Ebbe az EU-Parlamentnek nincs beleszólása.

A jövő:
Egyfajta EU adó bevezetése tervbe van véve, de míg a Bizottság erősen szorgalmazza egy ilyen adó bevezetését, számos tagállamban heves az ellenállás.

Kapcsolat:
Lásd még: Költségvetés