EU-parlament

EU Parliament in Brussels (Photo: European Parliament)

Az Európai Parlament 374 millió uniós állampolgár képviselőinek gyűlése. 1979 óta a képviselőket ötévenként választják meg közvetlen egyetemes választással. Jelenleg a parlament 732 tagból áll, akik népességük arányában oszlanak meg a tagállamok között.


Megjegyzések:
· A Parlament megvizsgálja a Bizottság javaslatait és a jogalkotási folyamatban együttműködik a Tanáccsal (egyes esetekben társ-jogalkotóként).
· A Parlament a Tanáccsal közösen gyakorolja a költségvetési hatáskört, így befolyásolhatja az EU költekezését. A Parlamentnek minden költségvetést jóvá kell hagynia, az eljárás végén ez „elfogadással" történik.
· A parlament emellett demokratikus felügyeletet gyakorol a Bizottság fölött. Jóváhagyja a biztosok jelölését, és jogosult a Bizottság menesztésére és jóváhagyja a Bizottság költségvetését.
· Politikai felügyeletet is gyakorol az összes intézmény fölött.

Jővő

Az Alkotmány meg fogja szüntetni a különbséget kötelező és nem-kötelező költségvetési kategóriák között, igy a Parlamentnek nagyobb befolyása lesz a teljes költségvetés meghatározására.

2009-től a maximum 750 fős parlamentben minden tagország legalább 6 képviselői helyet kap.Kapcsolat:
http://www.europarl.eu.int