Költségvetés

Official Journal of the European Union (Photo: www.ec.europa.eu/budget)

A költségvetést az Európai Bizottság állítja össze, ezután dönt róla a Tanács és az Európai Parlament. A Tanácsban helyet foglaló miniszterek mondják ki az utolsó szót az úgynevezett kötelező kiadásokról, amely elsősorban a mezőgazdasági kiadásokat tartalmazza.

Az Európai Parlament a nem kötelező kiadások terén rendelkezik döntési hatáskörrel, ezek a legtöbb egyéb célra vonatkoznak.

Sok csatározás folyt a besorolások körül, aminek eredményeként az Európai Parlament az évek folyamán egyre nagyobb hatalomra tett szert. A hetvenes években a nem kötelező kiadások a költségvetés nyolc százalékát tették ki, 2003- ban viszont már 58 százalékra emelkedtek. A besorolásról jelenleg az intézményközi megállapodás dönt.

A költségvetés bevételi oldaláról kizárólag a Tanács dönt a vámok, a mezőgazdasági lefölözések, a pénzbüntetések, az áfaalap egy százaléka plusz a GNP-hez kapcsolódó hozzájárulás megállapítása révén.

Az összes EU-bevételnek (saját források) van felső határa: az összes GNP 1,24 százaléka alatt kell maradnia. A költségvetés csak a tagállamok egyhangú hozzájárulásával emelkedhet 1,24 százalék fölé.

A jövő:
A konvent javaslatai szerint a jövőben eltörlik a kötelező és a nem kötelező kiadások közötti megkülönböztetést, és az Európai Parlamentnek adják a döntési jogot a kiadásokkal kapcsolatban, illetve a Tanácsnak az EU-bevételekkel és annak forrásaival kapcsolatban.

Kapcsolat:
http://europa.eu.int/pol/financ/index_en.htm
Lásd még pdf file-ok a költségvetésről, annak ellenőrzéséről és a csalásról:
http://www.euabc.com/upload/pdf/budget.pdf