Vélemény

EU Parliament in Brussels (Photo: EP)

Vagy franciául avis, jogilag nem kötelező érvényű jogi formula. Lehet például nyilatkozat az EU-Parlament részéről egy konzultációs eljárásban, belső munkaanyag egy bizottságban, a régiók bizottságának vagy a gazdasági és szociális bizottság nyilatkozata.
Lehet továbbá például EU-Bizottsági nyilatkozat az EU-bővítés formális tárgyalásainak beindításához szükséges feltételekről, vagy a bíróság, a számvevőszék vagy az Európai Központi Bank nyilatkozata.

Megjegyzés:
Az ajánlással szemben a tanács vagy vélemény általában egy megfontolás vagy tervezés alatt álló tényleges EU-kezdeményezésre utal.

A jövő:
A konvent javasolja az avis vagy vélemény megtartását mint az EU egyik döntéshozatali eszközét.