Jogi személyiség

Jelenleg az Európai Közösség jogi személyiség, és ennélfogva jogában áll valamennyi EU-államot képviselni a kötelező érvényű nemzetközi kötelezettségvállalásokban. Az EU-nak nincs ilyen joga.

A jövő:
A Konvent javasolja, hogy az egész unió kapjon jogi személyiséget, és szüntesse meg az első, második és harmadik pillér kérdései közötti különválasztottságot. Ez az EU-t szuverén nemzetközi szereplővé teszi, hasonlóan ahhoz, amilyenek tagállamai hagyományosan voltak. Ez azt fogja jelenteni, hogy kívülről nézve az EU államként fog feltűnni.