Tagállami jogkörök

A tagállamok joga, hogy önálló törvénykezést folytassanak.
Alapjában véve az EU csak azokon a területeken törvénykezhet, amelyeket egyértelműen a hatáskörébe utaltak.
Azok a témarkörök, amelyeket az egyezmények nem említenek meg, mint közös feladatokat, autómatikusan a tagállamok hatáskörében maradnak.

Kapcsolat:
Lásd: Hatásköri kategóriák, Emberi jogok és Megkülönböztetés