Hatásköri kategóriák

Az európai alkotmányt különböző hatásköri kategóriákat tartalmaz.

Kizárólagos hatáskörök
A 12. cikk a belső piac versenyszabályainak kialakítását, a vámuniót, a közös kereskedelempolitikát, az euróországok monetáris politikáját, valamint a tengeri biológiai erőforrások közös halászati politika alapján való megőrzését és bizonyos esetekben a nemzetközi egyezmények megkötését  kizárólagos jogkörökként határozza meg. Ezekben a kérdésekben a tagállamoknak nincs joguk saját jogszabályok alkotására.

Megosztott hatáskörök
A 13. cikkely a belső piacot, a mezőgazdaságot és a halászatot, a közlekedést, a transzeurópai hálózatokat, az energiát, a szociálpolitikát, a gazdasági és társadalmi kohéziót, a környezetvédelmet, a közegészségügyet és a fogyasztók védelmét, továbbá a szabadság, a biztonság és az igazságosság területét,  megosztott hatáskörökké nyilvánítja. A nemzetállam ebben a kategóriában is elveszti a jogszabályalkotásra való jogosultságát, ha az EU hoz jogszabályokat.

A kutatás, a technológiai fejlesztés és az űrkutatás területén mind az EU, mind pedig a tagállamok hozhatnak döntéseket a programokkal kapcsolatban, és tehetnek lépéseket.

Az együttműködés és a humanitárius segély fejlesztése szempontjából az unió hatáskörébe tartozik a cselekvés és a közös politika irányítása, ez azonban nem akadályozza meg a
tagállamokat abban, hogy saját hatásköröket gyakoroljanak.

Egyéb:
· A 14. cikkely koordináló hatáskört ad az EU-nak a gazdaságpolitika tekintetében, és lehetővé
teszi, hogy konkrét rendelkezéseket hozzon az euróövezet országai tekintetében.
· A 15. cikkely felhatalmazza az EU-t, hogy a kül- és biztonságpolitika terén törvénykezzen. A 2. bekezdés kötelezi a tagállamokat, hogy aktív és fenntartás nélküli támogatást nyújtsanak
az unió közös kül- és biztonságpolitikájához.
· A 16. cikkely az ipart, az oktatásügyet, a szakképzést, az ifjúság, a kultúra és a sport ügyeit, továbbá a polgári védelmet és az emberi egészség védelmét a támogatandó tevékenységek számára nyitva álló területté nyilvánítja.

A konkrét jogalapokat az alkotmány harmadik részébe illesztették be.