Jogkörök végrehajtása

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Az EU törvények a nemzeti törvények felett állnak. Ez azt jelenti, hogy ha egyszer az EU elfogadott egy olyan törvényt, amely a tagállamokban közvetlenül nem alkalmazható, akkor a tagállamoknak az EU törvényt be kell illeszteniük saját jogrendszerükbne, úgy, hogy az kötelező erővel érvényesüljön.
Mivel a döntéshozatal a tagállamoktól átkerült az EU-hoz (lásd: átruházott hatáskörök), az EU törvénykezés legtöbbjét a tagállamok felügyelik és hajtják végre.
Ezt a mindennapi életben az „EU törvények végrehajtásának” nevezik.

A törvények végrehajtásáért EU szinten az Európai Bizottság felelős. E jogosítványát a szerződésekben a „jogkörök végrehajtásának” hívják.

A Bizottság segítése érdekében gyakran hoznak létre speciális bizottságokat. 2002-ben tanácsadási területen egy tucat, igazgatási területen több mint ötven és szabályozási kérdésekben is több mint ötven bizottság működött (lásd még: komitológia).

Megjegyzések:
A „végrehajtás" kifejezés ellentmondást hordoz magában, mert nem csak a törvények végrehajtását tartalmazza (lásd: végrehajtási törvények), hanem a részletesebb törvények tagállamokhoz, vagy a Bizottsághoz való delegálását is (lásd delegált törvények).

2002-ben a Bizottság 2,251 végrehajtási dokumentumot küldött ki az EU-parlament tájékoztatására.

A Bizottság végrehajtó jogköreit a TEC 202. és 211. cikkelye szabályozza.

Az EU törvények tagállamok általi végrehajtásának szabályait a TEC 10. és 249. cikkelye tartalmazza.