Végrehajtási törvények

Az EU-Bizottság végrehajtási határozatai, amelyek az EU szerződéseken, vagy törvényeken alapulnak.

A jövő:
A Konvent azt javasolja, hogy a jogi eszközök közé egy új kategóriát, „delegált rendeletek"-et, illesszenek be.

Kapcsolat:
Lásd Még: delegált törvények, végrehajtó hatalom, jogkörök végrehajtása