Pénzügyi előirányzat

(Photo: European Commission)

Az EU dönt a pénzügyi előirányzat kérdésében korlátozva az EU-kiadásokat az egyes ráfordítási kategóriákban. Ez része a költségvetési eljárásnak, amely megelőzi az intézményi kiadások becslését és a Bizottság előzetes költségvetési tervének összeállítását.
A pénzügyi előirányzatot a Bizottság, a Tanács és a Parlament intézményközi megállapodása szabályozza. Az EU decemberi koppenhágai csúcstalálkozója döntést hozott a bővítés költségeit magában foglaló új pénzügyi előirányzatokról. Ekkor a számadatok bekerültek a csatlakozási szerződésekbe is. Ilyen módon elvették az EU Parlamenttől a kiadásokba való beleszólás lehetőségét.
Az EU Parlament erre azzal a fenyegetéssel reagált, hogy késleltetni fogja a bővítés folyamatát.

A jövő:
Az alkotmánytervezet javasolhatja, hogy a pénzügyi előirányzat elfogadása váljék az alkotmány részévé.