Intézményközi megállapodások

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

A Bizottság, a Parlament és a Tanács félalkotmányos törvényeket dolgozhat ki közös megállapodás alapján, elkerülve a meglévő szerződések módosítását. Ezek az úgynevezett intézményközi megállapodások kötelező érvényűek a szerződéskötő intézmények számára.
Az EU-parlament így kapta költségvetési jogkörét. A nizzai szerződés csak intézményközi megállapodásokat tesz lehetővé azokban az esetekben, amelyekben mind a három intézmény részt vesz. Ehhez a Tanács ragaszkodott az EU-bizottsággal kötött, bizonyos minúsített dokumentumokhoz való hozzáférést szabályozó megállapodást követően.