Föderáció

The European Court of Justice in Luxembourg (Photo: Ssolbergj)

A föderáció olyan állam, ahol a hatalom megoszlik a szövetségi, illetve a tartományi vagy régiók szintjei között, és ahol a tartományoknak, államoknak vagy Ländereknek (mint Németországban) nincs szuverenitásuk.
Az EU a föderáció és a konföderáció keveréke.
Alkotó tagállamai átadják szuverenitásukat a nemzetek fölötti EU-intézményeknek a gazdasági, szociális és politikai élet jelentős területei fölött, míg megtartják formális egyenlőségüket egymással szemben a fennmaradó területeken, ahol továbbra is kizárólagos hatalmat élveznek a politikákra vonatkozó döntéshozatalban.

Megjegyzések:
Az EU 1964 óta rendelkezik a szövetségi állam jellemzőivel, amit jelez , hogy az EU-Bíróság állásfoglalása szerint az EU-jog bármely ügyben elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben.
A szövetség szót törölték a Maastrichti Szerződés  tervezetéből 1991- ben mint politikailag túl kényes megfogalmazást.
Giscard d’Estaing alkotmánytervezetében az Unió bizonyos hatásköröket föderatív alapon gyakorol, mely kifejezést „közösségi módszerre” változtattak.
A nemzetek fölötti politikai területeket folyamatosan bővítették az egymást követő EU-szerződésekben.