Harmonizáció

The European Parliament (Photo: corporate.computershare.com/uk/Forefront_News)

Ha a nemzeti törvényeket harmonizálják az az egész EU-ban egységes elvek szerint történik.
Az 1987-es Egységes Európai Okmány előtt a jogharmonizáció a Tanácsban egyhangúságot igényelt. Jelenleg a legtöbb jogharmonizációs határozat meghozható minősített többséggel. Fontos mentességek léteznek ott, ahol nem lehetséges az EU közvetlen jogharmonizációja a nemzeti törvényekkel, pl. a nemzeti oktatás és kultúra területén.

Jövő

Az Alkotmány a harmonizáció érzékeny területein is bevezetné a minősitett többségű szavazás lehetőségét. A legtöbb  érzékeny területen úgynevezett 'hidak' vagy 'passerellek' útján válik lehetővé a minősitett többség használata, ha azt az Európai Tanács egyhangúan megszavazta.

Fontos mentességek továbbra is létezni fognak ott, ahol nem lehetséges az EU közvetlen jogharmonizációja a nemzeti törvényekkel, pl. a nemzeti oktatás és kultúra területén. A teljes lista megtalálható az Alkotmány 1.16-os cikkelyében.