Foglalkoztatási politika

(Photo: European Commission)

A nizzai szerződés külön fejezetben foglalkozik a foglalkoztatási politikával (125–130. cikk, EK-szerződés). A tanácsban minősített többséggel és az EU parlamentjével együttdöntéssel ösztönző intézkedések és kísérleti projektek határozhatók el, de a nemzeti foglalkoztatási szabályok harmonizálására és a foglalkoztatás maximalizálására irányuló közös EU-gazdaságpolitika alkalmazására nincs lehetőség. Az EU ehelyett irányelvek segítségével igyekszik befolyásolni a nemzeti foglalkoztatási politikákat. Az úgynevezett liszaboni folyamat szintfelméréssel és az önkéntes koordináció más formáival igyekszik hatást gyakorolni a foglalkoztatási kérdésekre. Ezt nevezik nyílt koordinációs módszernek.


A jövő:
Az alkotmánytervezet javasolta, hogy az EU egyik célkitűzéseként szerepeljen a teljes foglalkoztatás megvalósítása. A nyílt koordinációs módszer szintén belefoglalható az EU tervezett alkotmányába. Az alkotmánytervezet I-14 cikke a gazdasági együttműködés új módjairól rendelkezik.

Kapcsolat:
http://www.europa.eu.int/pol/socio/index_en.htm