Dublini egyezmény

Dublin (Photo: EUobserver.com)

Kormányközil megállapodás az EU-tagállamok között a menedékjog kérdésében.
Az egyezmény kötelezi azt az országot, ahová a menedékjogért folyamodók először lépnek be, hogy a menedékjogi kérelmeket az összes többi tagállamra vonatkozó kérelemként értékelje.Ez az eljárás azt a célt szolgálja, hogy elkerülhető legyen a menekültek többszörös menedékjog-kérése, keresve a legkedvezőbb lehetőségeket.
A megállapodás 1990-ben született, de csak 1997-ben vált kötelező erejűvé.
2002 decemberében az igazságügyi és belügyminiszterek  úgy határoztak, hogy ugyanezzel a céllal közösségi szintre emelik a szabályokat, és az EU-jogban nemzetek felettivé teszik.
A menedékjoggal kapcsolatos konfliktusokkal jelenleg a luxembourgi EU-bíróság foglalkozik.
Dánia aláírta a dublini egyezményt, de az EU nemzetek feletti határozathozatalát illetően eltérésre jogosult.

A jövő:
A nizzai szerződés ezen a területen megnyitja a minősített többséggel való határozathozatal lehetőségét.
Lásd még: Dánia