Hatásköri jegyzék

Számos szövetségi államban érvényesül a hatalom megosztása a nemzeti, regionális és helyi szintek között, illetve (nemzetközi föderációk esetében) a nemzeti és a nemzetek fölötti szintek között.
Egyes hatáskörök a föderációnál maradnak, mások a részt vevő tagállamokhoz kerülnek. Lehetséges vegyes, vagy megosztott hatáskör és szabály arra vonatkozólag, hogy ki gyakorolja a megosztott hatásköröket.

A jövő:
Az európai alkotmány tartalmaz egyfajta besorolást:
· a 12. cikkely sorolja fel a kizárólagos hatásköröket,
· a 13. cikkely a megosztott hatásköröket,
· a 16. cikkely pedig a támogató tevékenységek területeit.

Kapcsolat:
Lásd még: Hatásköri kategóriák és Konventmunkacsoportok