Közösségi vívmányok

(Photo: European Commission)

Az EU-jogszabályok összessége, amelyet körülbelül 100 ezer oldalt tesz ki a hivatalos lapban.
A közösségi vívmányok összességét nehéz meghatározni. A Celexben (ez az EU törvények adatbázisa), körülbelül 17 ezer különböző okmányt találunk.
A teljes vívmány tartalmazza az összes szerződést, a jelenleg hatályos jogszabályokat, az Európai Bíróság ítéleteit, a második pillértől (kül- és biztonságpolitika), valamint a harmadik pillértől (igazságszolgáltatás és belügyek) származó valamennyi típusú döntést, továbbá az úgynevezett puha jogszabályokat.
A közösségi vívmány fogalmához hozzátartozik a közösségi jog elsőbbségének elve, továbbá az Európai Bíróság által részben jogi aktivizmus útján kialakított egyéb alapelvek. A tagállamok továbbá kötelesek elfogadni a jövőbeli többségi döntéseket és az Európai Bíróság ítéleteit.
A közösségi vívmányok szerepe fontos a bővítés szempontjából. A csatlakozó országoknak a teljes jogszabálygyűjteményt el kell fogadniuk. Ez az elv beépült az Európai Alkotmányba.

Megjegyzés:
· A dán parlament olyan értelmű tájékoztatást kapott, hogy körülbelül 26 ezer dokumentumot küldenek meg a felvételüket kérő országoknak jóváhagyásra.
· Günter Verheugen, a bővítésért felelős EU-biztos kijelentette, hogy több mint húszezer okmány létezik.

Kapcsolat:

http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_2_1_en.htm