Szavazás a Tanácsban

(Photo: Notat)

Az alapszabály a tagállamok abszolút többségét írja elő (vagyis nyolc szavazatot a bővítés előtti 15-ből), de ezt ritkán használják.
Sokkal gyakoribb az egyhangú és a minősített többségi szavazás.
Ez súlyozott szavazást jelent, ahol a súlyok az egyes országok népességével arányosak. 2004. május 1.-ig a minősített többségi szavazatok száma 62 a 87-ből (lásd a táblázatot).
Az obstrukciós kisebbség ezért 26 szavazatot jelent. Minősített többségi szavazás esetén a súlyozás az alábbiak szerint folyik:

Németország

10

Franciaország

10

Olaszország

10

Egyesült Királyság

10

Spanyolország

8

Belgium

5

Görögország

5

Hollandia

5

Portugália

5

Ausztria

4

Svédország

4

Dánia

3

Írország

3

Finnország

3

Luxemburg

2

Összesen

87


A jövő:

A tíz új országgal történt bővítést követően a tagállamok szavazatait az alábbiak szerint súlyozzák:

Németország

29

Egyesült Királyság

29

Franciaország

29

Olaszország

29

Spanyolország

27

Lengyelország

27

Hollandia

13

Görögország

12

Cseh Köztársaság

12

Belgium

12

Magyarország

12

Portugália

12

Svédország

10

Ausztria

10

Szlovákia

7

Dánia

7

Finnország

7

Írország

7

Litvánia

7

Lettország

4

Szlovénia

4

Észtország

4

Ciprus

4

Luxemburg

4

Málta

3

ÖSSZESEN

321


A döntések meghozatalához kettős többség kell, ami a tagállamok többségét jelenti, akkor, ha azok egyben a lakosság legalább 60%-át reprezentálják.
Mind Lengyelország, mind Spanyolország élesen ellenzi ezt a javaslatot; Spanyolország a 60% meghatározásának célszerűségét kritizálja.