Regionalizmus

A régió egy ország része.
Egyes föderalisták a Régiók Európájáról beszélnek. Eszerint a szövetségi Európai Unióban az illetékes politikai és közigazgatási egységek a nemzetállamok helyett régiónként szerveződnének. Ez a felvetés részben a föderalisták ama vágyát tükrözi, hogy szeretnék a nemzetállamok hatalmát és funkcióját mindinkább megszüntetni azáltal, hogy a kormányok illetékességi területét egyrészt felfelé, a nemzetek feletti európai uniós szintre, másrészt viszont lefelé, a nemzetek területén található, sőt több nemzetállam határán keresztül nyúló földrajzi vagy történelmi régiók irányába szeretnék eltolni. Egy ilyen szerveződés sok hasonló vonást mutatna az Európában a középkorban létező számos politikai egységgel.

Megjegyzések:
● Az Európai Unióban már most is van régiók bizottsága, bár ez egyelőre csak konzultatív testület.
● Az Európai Unió regionális politikáját egy külön főigazgatóság irányítja, amelyet a régiók főigazgatóságának neveznek, és a vonatkozó kérdésekben intézkedik.
● A nemzetállamokban működő néhány regionalista pártnak képviselete van az Európai Parlamentben is, és saját nemzetek feletti pártjukhoz, az Európai Szabad Szövetséghez (European Free Alliance, EFA) tartoznak. Az Európai Parlamentben a Zöldekkel egy frakcióban ülnek.

Kapcsolat:
http://www.greens-efa.org/