Karlsruhei bíróság

German Constitutional Court (Photo: www.acus.org/new_atlanticist/german-court-uph..)

A német alkotmánybíróság híresen kritikus ítéletet hozott a maastrichti szerződésről 1993-ban.

· Azt állította, hogy a német parlamentnek kellene megszavaznia a német márka eltörlését, még ha ez része is Németország szerződésben vállalt kötelezettségeinek.
· A karlsruhei bíróság azt mondta, hogy végső soron a német parlament, a Bundestag és a Bundesrat feladata azt eldönteni, hogy az EU tiszteletben tartotta-e a helyes határvonalakat az EU és az azt alkotó nemzetállamok között.

A bíróság egyben úgy jellemezte az EU-t, mint államszövetséget (Staatenbund), és nem mint föderalista államot (Bundesstaat), amilyen maga Németország is.