Belső piac

Removal of all obstacles to the free movement of goods, services, capital and persons (Photo: www.eu2008.si/.../consumer_protection.html)

A belső piac kifejezést 1987-ben vezette be az Egységes Európai Okmány (EEO), jelezve az áruk, szolgáltatások, tőke és személyek szabad mozgásával kapcsolatot összes akadály elhárítását. Egyben olyan piacra is utal, ahol nagyfokú a kereskedelmi szabályokra, áruspecifikációkra stb. vonatkozó jogharmonizáció. Mindazonáltal a szerződések még mindig vagy a közös piacra hivatkoznak a TEC 94. cikkében, ahol a törvényeket csak egyhangú szavazással lehet harmonizálni, vagy a belső piacra a TEC 95. cikkében, ahol a törvényeket minősített többséggel lehet harmonizálni a Tanácsban, az EU Parlamenttel való együttes döntés keretében .
A belső piacot legjobban úgy lehet definiálni, mint egységesebb és átfogóbb közös piacot.

A jövő:
Az alkotmánytervezet azt javasolja, hogy az egész belső piac legyen megosztott hatáskör, ahol az EU-jog felülírja a nemzeti jogot.

Kapcsolat:

http://www.europa.eu.int/pol/singl/index_en.htm