Főhatóság

Robert Schuman delivering his speech on 9 May 1950 (Photo: http://www.europaallalavagna.it/200644/schumandeclaration5p.jpg)

Az Európai Szén- és Acélközösséget egy főhatóság irányította törvényhozói, végrehajtói és törvénykezési jogkörrel – a szén és az acél nagyon korlátozott területén. Ennek célja a háborúban használt erőforrások közös igazgatása volt.
Ez a történelmi háttere az egyre erősödő EU-Bizottságnak, amelynek monopóliuma a törvényalkotás kezdeményezése az EU-ban.

Megjegyzés:
A Bizottság jelenleg nagyon széles törvényalkotási területet ölel fel, amely hagyományosan a parlamentáris demokráciához tartozik. Ez a fejlemény járult hozzá a demokráciai deficit és a demokratikus legitimáció vitáihoz.