Demokráciadeficit

(Photo: Notat)

A föderalisták és az euroszkeptikusok egyetértenek abban, hogy a jelenlegi EU-t a fennálló demokráciadeficit miatt bírálják, de a megoldásokat illetően eltérő véleményen vannak. Demokráciadeficit akkor keletkezik, ha a határozatok meghozatalának joga a nemzeti parlamentektől és a tagállamok választóitól Brüsszelbe kerül át. Mivel itt a határozatokat hivatalnokok hozzák zárt ajtók mögött és a törvények nemzetek feletti módon születnek, az egyes országoknak nincs módjuk EU-törvényeket alkotni vagy azokat megváltoztatni. Ez azt jelenti, hogy az állampolgárok szavazatai és befolyása nemzeti szinten leértékelődik anélkül, hogy ezt EU-szinten bármi kompenzálná.

Megjegyzés:
· A föderalisták a demokráciadeficittől olyan, valódi európai parlamentáris demokrácia
bevezetésével kívánnak megszabadulni, ahol a törvényeket az EU-parlament hozza, nem pedig
a Miniszterek Tanácsában az államok képviselői.
· Az euroszkeptikusok és az eurorealisták azt akarják, hogy az EU-szabályokat a választók és a
tagállamok nemzeti parlamentjei alkossák meg.