Európai gazdasági térség (EEA)

(Photo: EUobserver.com)

Az EU-országok, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein szabadkereskedelmi területe. A szabad kereskedelem nem terjed ki a mezőgazdasági termékekre és a halászatra.
Norvégia, Izland és Liechtenstein változtatás nélkül átvett mintegy 4000 jogszabályt, amelyek főként az egységes piacra vonatkoznak. Formálisan ezek az országok különleges vétójoggal rendelkeznek e tekintetben, amellyel azonban eddig nem éltek.
Az EEAszerződés kötelezi Norvégiát, Izlandot és Liechtensteint arra, hogy befizetést teljesítsenek az EU strukturális alapjaiba. Ennek összege nagyobb lesz, miután az EU kibővül 2004-ben. Az EU-bizottság kérte Norvégiától, hogy a korábbinál 23-szor nagyobb összeget fizessen a kibővített EU piacára való szabad bejutásért.

Az EEA-t egy évente kétszer ülésező tanács és egy magas beosztású köztisztviselőkből álló közös bizottság irányítja, amely havonta legalább egyszer ülésezik.

Megjegyzések:
Az EU-parlamentben működik egy közös delegáció, amelyben részt vesznek Norvégia, Izland és Liechtenstein parlamentjének tagjai.
A szerződést a társulási megállapodásokra vonatkozó EU-szabályoknak megfelelően kötötték meg, amelyek a tanácsban egyhangúságot, az EU-parlamentben pedig a tagok abszolút többségével megadott hozzájárulást követelnek meg.
Az EEA-szerződés létrehozott egy speciális EEA-bíróságot az EU-ban és az EFTA országokban érvényes szabályok azonos értelmezésének biztosítására.

Kapcsolat:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/eea/