Határozatok a közös kül- és biztonságpolitikában

Az „általános elveket", „iránymutatásokat" és „közös stratégiákat" az európai csúcsértekezletek határozzák meg az érdekelt miniszterek egyhangú határozatával. Lehetőség van azonban arra, hogy aki akar „konstruktív tartózkodás” formájában elállhat a szavazástól. „Együttes fellépésről”, „közös álláspontról" és a különleges képviselők kinevezéséről minősített többséggel határoznak. A tagállamok „együttműködnek” TEU Art. 12. és 23. cikkely.

A jövő:
Az alkotmánytervezet szerint külpolitikai kérdésekben általában „határozatok" formájában kell kialakítani az álláspontokat.

Kapcsolat

http://europa.eu.int/scadplus/leg/da/lvb/r00001.htm