Különleges képviselők kinevezése

(Photo: EU Commission)

A közös kül- és biztonságpolitika (CFSP, KKBP) területén az unió speciális képviselőket nevezhet ki egyes politikai kérdések megtárgyalására. A nizzai szerződés értelmében a speciális képviselőket minősített többséggel lehet kinevezni (TEU 23. cikk).