Közös mezőgazdasági politika

(Photo: Commission)

A közös mezőgazdasági politika volt az első közös politika, amelyet az EU az 1958. évi Római szerződés alapján alkalmazott.
Ezt a politikát a Franciaországnak nyújtott ellenszolgáltatásként tekintették az ipari termékekre vonatkozó vámunió ellenében, amely elsősorban német érdek volt.

A közös mezőgazdasági politika a mezőgazdasági termékek közös belső piacán alapul, ahol magasabb árak alakultak ki, mint a világpiacon. A magasabb árakat vámokkal és az importált mezőgazdasági termékekre kivetett mezőgazdasági lefölözésekkel támogatják.
Az európai exportvállalatok a közös EU-költségvetésből export-visszatérítést kapnak, ha mezőgazdasági termékeket adnak el az EU-n kívül. A visszatérítések útján nyújtott támogatás szintje az utóbbi évek folyamán felére olvadt. A gazdálkodók ehelyett inkább közvetlen kifizetésekben részesülnek.

Jelenleg jelentős reformokat hajtanak végre annak érdekében, hogy a közös mezőgazdasági politika jobban figyelembe vegye a környezetvédelmi célokat, piac-konformabb és szociálisan érzékenyebb legyen. Több mint ötezer különböző EU-szabály irányítja a rendkívül bürokratikus közös mezőgazdasági politikát. A szabályokról minősített többséggel döntenek a Tanácsban. Ez az úgynevezett „üres székek válságához" , majd a Luxemburgi kompromisszumhoz vezetett.

Az igazgatásban több munkacsoport és irányítóbizottság vesz részt, a tagállamok képviselőivel együtt, akik sokszor hetenként ülnek össze az árakat megállapítani.

Megjegyzés:

· Ezekben az években jelentős lépések történnek abba az irányba, hogy a közös mezőgazdasági politikában nagyobb hangsúlyt kapjanak a környezetvédelmi elemek, a piaci hatások és a szociális kérdések.
· Az Európai Parlamentnek nincs együttdöntési joga a mezőgazdaság tekintetében, hanem csak
konzultációs eljárásban adhat hangot véleményének.

Jővő

Az alkotmány bevezetné az egyuttdöntési eljárást a közös mezőgazdasági politika tekintetében, igy a Parlament változtatást javasolhatna illetve megvétozhatná a javaslatot.Az árak  meghatározása azonban továbbra is a Tanács hatáskörébe tartozna.
Kapcsolat:
http://europa.eu.int/pol/agr/index_en.htm
http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_1_9_en.htm